Om Norheis

Eierne av Norheis har både erfaring fra eiersiden av heisselskaper og bred praktisk erfaring i faget fra de største heisprodusentene. Hos oss jobber det mennesker med ulik bakgrunn og erfaring, men felles for oss alle er at vi er levende opptatt av å yte god kvalitet og service.

Vi tar det personlig

Yte god service er personlig for oss. Og når vi sier at vi skal hjelpe kundene våre enten det er med servicebesøk eller reparasjon, så er kommunikasjon det viktigste grunnlaget for god service, det høres kanskje banalt ut – men det er faktisk essensen i alt vi gjør. Og skal du levere god service, holder det ikke bare å informere. Du må kommunisere.

Kvalitet

Alle kan hevde at de leverer bransjens høyeste servicekvalitet. Vi skal dokumentere hvordan vi gjør det med å benytte moderne IT-systemer som håndterer alle våre kundehenvendelser, hvor vi årlig sender ut en spørreundersøkelse på tilfredshet til alle våre kunder. Og vi skal vær såpass tøffe nok til å publisere gjennomsnittet av resultatet.

Holdningen vår

Riktig holdning er ekstremt viktig for å skape en sterk service og sikkerhetskultur. Vi kan ikke tillate holdninger enten det gjelder en dårlig service eller om at visse ulykker og hendelser er i orden. Ulykker er aldri ok, verken de større eller mindre! Vi arbeider kontinuerlig med å heve kvaliteten på våre tjenester og fjerne risikomomenter før uhell inntreffer.

Våre samarbeidspartnere

Vi er her for å hjelpe

Kontakt oss i dag for spørsmål rundt våre priser og tjenester.