Norheis.no tar personvern på alvor og vi vil behandle dine personopplysninger etter de lover og regler som gjelder for behandling av personopplysninger og dine rettigheter.

Nedenfor forteller vi hvordan personopplysninger samles inn og behandles på Norheis.no

Ansvarlig for behandling av personopplysningene

© 2019 Pollux Installasjon og Norheis AS.
Ryensvingen 2, 0680 OSLO

Orgnr.: 918 034 951
Telefon: 405 40 240
E-post: post@norheis.no

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger som samles inn og behandles på Norheis.no er kontaktopplysninger som navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. I tillegg behandler vi opplysninger tilknyttet deg og dine aktiviteter som for eksempel kontakt du har med oss via e-post/telefon.

Vi behandler dine personopplysninger hovedsakelig for å kunne betjene deg. I tillegg behandler vi personopplysninger når du kontakter oss for råd, oppfølgning og spørsmål. Vi vil da behandle de opplysninger du gir oss, men vi lagrer kun de opplysninger vi trenger for å hjelpe deg videre. Dette betyr at all informasjon som ikke er relevant for det formål som skal oppfylles ikke vil bli lagret eller behandlet på noen måte.

Vi behandler de opplysninger du oppgir, som kontaktopplysninger.

Ovennevnte personopplysninger behandles på grunnlag av GDPR artikkel X.

Vi behandler også opplysninger i tilknytning til deg for å oppfylle våre rettslige forpliktelser, etter GDPR artikkel X som vi plikter å oppfylle.

For å kunne videreutvikle og gi bedre løsninger og tjenester for kundene, må det innhentes statistikk om trafikk, kjøp og atferd. Det vil så langt som mulig benyttes anonymiserte data for dette formålet. De her nevnte opplysningene vil behandles etter GDPR artikkel X, dvs. at vi har en berettiget interesse av å behandle opplysningene.

Utlevering av personopplysninger

Norheis.no selger, bytter eller videreformidler ikke personopplysninger til tredjepart uten at dette er akseptert av deg eller er nødvendig for å betjene deg.

Av de som mottar personopplysninger av oss for å betjene dine bestillinger, er nevnt nedenfor. Opplysningene slettes når det ikke er formål for å beholde de ytterligere.

Oppbevaring og sletting av personopplysninger

Personopplysninger som vi har mottatt av deg eller på andre måter, vil kun oppbevares så lenge vi har behov for å oppbevare opplysningene. 

Opplysningene blir deretter sikkert slettet.

Dine rettigheter ved behandling av personopplysninger

På Norheis.no håndteres personopplysninger på en kryptert og sikker måte. Vi respekterer ditt personvern, men vi har behov for å behandle dine personopplysninger for å betjene deg.

Rettighetene du har knyttet til behandlingen av personopplysninger på Norheis.no, er bl.a. følgende:

  • Rett til informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg og innsyn i dine personopplysninger. Du kan til enhver tid be om å motta disse opplysningene.
  • Rett til å kreve retting eller sletting av dine personopplysninger. Vi kan ikke slette dine personopplysninger om vi er forpliktet til å oppbevare opplysningene etter lovgivning eller andre forpliktelser, som etter dine reklamasjonsrettigheter eller våre plikter til å oppbevare regnskapsmateriell.

Har du gitt ditt samtykke til oss, så kan du til enhver tid kreve å trekke samtykket enten ved å gjøre dette på din side eller ved å kontakte oss.

Mener du at dine personopplysninger ikke behandles som beskrevet her eller som pålagt i lover og regler, kan du til enhver tid klage til Datatilsynet.

Mer informasjon om dine rettigheter, finner du hos Datatilsynet.

Sikring av personopplysninger

Norheis.no har strenge rutiner og tiltak for å sikre dine personopplysninger. Opplysninger vil kun utleveres/overføres til andre på en sikker måte. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form.

Norheis.no bruker HTTPS kommunikasjon (HTTP over TLS / HTTP over SSL / HTTP Secure) for kryptert og sikker overføringen av data mellom deg og oss.

Endringer

Hvis vi gjør endringer i hvordan vi behandler personopplysninger, vil endringene legges inn på denne siden, og vi vil også varsle deg på epost, SMS, på våre nettsider eller i sosiale medier ved vesentlige endringer.

Hva er cookies?

En cookie/informasjonskapsel er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på brukers datamaskin når brukeren åpner en nettside. Informasjonskapselen brukes for eksempel til å lagre informasjon ved utfylling av våre kontaktskjemaer.

Informasjonskapsler kan være nyttig både for eieren og brukeren av en nettside. Eieren av nettsiden kan tilpasse tjenesten ut fra informasjonen som lagres. For brukeren kan besøk på nettsiden oppleves mer brukervennlig og tilpasset.

Referanse: www.nettvett.no/personvern/informasjonskapsler-cookies

Slette og/eller blokkere cookies

Du kan blokkere cookies ved å gå til innstillingsmenyen i din nettleser, dersom du ikke ønsker at cookies skal lagres på din enhet. Du kan også slette cookies som du tidligere har akseptert.

Obs! Nettstedet vil kanskje ikke fungere optimalt dersom du blokkerer for cookies.

Sist oppdatert 31.10.19, klokken 17:29.