Servicebesøk / Ettersyn

Servicepakke Antall besøk Pris pr. besøk
Small 1 til 3 1000,- pr. besøk
Medium 4 til 6 900,- pr. besøk
Large 7 til 9 800,- pr. besøk
Delux 10 til 12 + 700,- pr. besøk
 • Har du flere heiser så kan besøkene legges sammen, hvor både heiser og plattformer går under samme priser.
 • Prisen er opplyst fra og avhenger av heisen’s lokasjon, reisetid, parkering og følger ordinært serviceprogram iht. Norsk Standard NS 13015

Timesatser

Ordinærtime Kl. 07:00 – 15:00  950,-
Overtid 50% Kl. 15:00 – 19:00 1250,-
Overtid 100% Kl. 19:00 – 07:00 1450,-
 • Overtid blir ikke benyttet før oppdragsgiver selv godkjenner oppdrag utenfor ordinær arbeidstid.

Oppmøtesatser

Oppmøtesats 550,-
 • Ved utkall så kommer det ett oppmøtesats pr. påbegynte dag. Oppmøtesatsen dekker omkostninger som bompasseringer, kilometer, parkering etc.
 • Oppmøtesatsen kommer ikke på servicebesøk/ettersyn.

Vaktavtale

Ordinær vaktavtale Kl. 15:00 – 07:00 0,-
Prioritert vaktavtale Kl. 15:00 – 07:00 950,- mnd.
 • Ordinær vaktavtale inngår i alle våre serviceavtaler hvor prioritert vakt tas først og har oppmøte innen 1 time.
 • Ved benyttelse av vakt så påbegynner 100% overtid fra første time med minimum 1 times forbruk

Faktura

Faktura sent på e-post 0,-
Faktura tilsendt i papirutgave 150,-
 • Faktura sendes pr. e-post dersom annet ikke avtales.
 • Det faktureres løpende halve og hele timer for medgått tid til oppdraget, samt til- og frakjøring. Eventuelt henting av produkter på lokalt lager inngår i oppdraget, når produktene skal brukes i det respektive oppdraget
 • Annen tid medgått til oppdraget, slik som evt. saksbehandling, dokumentasjon, anskaffelser/innkjøp, faktureres i tillegg.
 • Ventetid og urasjonell fremdrift som skyldes andre håndtverkere eller andre aktører vil tilkomme tid medgått til oppdraget.
 • Aller serviceavtaler blir fakturert halvt i forkant 2 ganger i året. Faktura blir sendt i slutten av januar og juni.
 • Oppsigelse av serviceavtaler i innbetalt periode vil ikke bli returnert.

Øvrig

 • Prisene justeres årlig ved utløp av januar måned.
 • Alle priser er oppgitt eks. mva.

Kontakt oss for tilbud.

Vi er her for å hjelpe

Kontakt oss i dag for spørsmål rundt våre priser og tjenester.